Бухаутсорсинг vs бухгалтерський відділ

Розглянемо основні варіанти ведення бухгалтерського обліку компаніями:

▪️ вести облік самостійно

▪️ створити внутрішній бухгалтерський відділ зі штатних працівників, або найняти працівника на неповний робочий день

▪️ віддати ведення справ на аутсорс.


Самостійне ведення бухоліку є вкрай обмеженим в можливостях за рахунок великої кількості задач, ймовірної недостатньої компетенції та відсутності професійного ПЗ.


При наявності великого документообігу, зрозумілим є ділення відповідальності між штатними бухгалтерами. Більш вільна та пряма комунікація між учасниками - безперечний плюс роботи однієї команди всередині компанії.

Також, займаючись веденням обліку самостійно, або доручаючи це внутрішньому відділу чи працівнику, вірогідніше, буде більш індивідуальний підхід та пошук оптимальних рішень конкретно під особливості бізнесу.


При цьому, на утримання штатного персоналу потрібні чималі гроші: не тільки заробітна плата, але й накладні витрати. Також варто враховувати необхідність ІТ-підтримки та плинність кадрів.Тоді як інвестування в аутсорсинг призводить до впорядкування роботи і зменшення ризиків.

Аутсорсинг дозволяє компаніям отримати конкурентну перевагу завдяки оптимізованим процесам та прозорості грошового потоку, що дозволить збільшити прибутки, а також надасть можливість складати ефективні прогнози для ухвалення бізнес-рішень. А головними перевагами бухаутсорсингу є: економія коштів, професійне ПЗ, матеріальна відповідальність (чітко прописуйте це в договорі з фірмою-аутсорсером), високваліфіковані фахівці.