Як підхід до сталого розвитку та ESG-стратегії бізнесу, розвиває компанію?

Як екологічні, соціальні та управлінські критерії впливають на сталий розвиток компанії? Що потрібно знати про них вже зараз? Чому без ESG-стратегії ваш бізнес не досягне успіху? Юлія Дирявко фінансовий експерт, co-founder компанії "Бюро" та " Bimp", розказує чому підхід до сталого розвитку це одна з найбільш актуальних тем в бізнесі сьогодення.

Компанії, які прагнуть досягти успіху на довгостроковій основі, повинні приділяти увагу не тільки своїм фінансовим показникам, а й впровадженню підходів до сталого розвитку та ESG-стратегії. Такий підхід є цікавим, як з точки зору інвесторів, так і підвищення лояльності найманих працівників.


"ESG-стратегія та сталий розвиток - це інвестиційна стратегія, вона стала дуже популярною серед інвесторів в останні роки, оскільки дозволяє інвестувати в компанії, які показують високі стандарти сталого розвитку. Інвестори все більше усвідомлюють, що фінансовий успіх компанії не може бути досягнутий, якщо шкодить людям, і тому вони шукають можливості для інвестування в компанії, які виконують високі стандарти соціальної відповідальності. Тому наші бізнеси ми з самого початку почали будувати з таким підходом. Один з ключових аспектів сталого розвитку в нас - це розвиток фінансової грамотності підприємців. Адже освіта забезпечує компанії кваліфіковану робочу силу, що має необхідні знання та навички для виконання різноманітних завдань. Крім того, знання та навички, отримані в процесі навчання, є основою для інновацій та розвитку бізнесу, - говорить Юлія Дирявко.


Багато компаній вже застосовують ESG-стратегію, щоб довести свою здатність досягати більш сталого розвитку та забезпечити своїм інвесторам відповідність їхніх цінностей.


Сталий розвиток бізнесу є необхідним для всіх сьогоднішніх компаній з кількох причин: стратегічне планування, посилення репутації, бо компанії, які дотримуються сталого розвитку, мають позитивну репутацію в очах споживачів, інвесторів та інших зацікавлених сторін. Забезпечення стійкого розвитку:, зокрема компанії, які діють стало, забезпечують свій стійкий розвиток та здатність до адаптації до змін у виробничому та соціальному середовищі. Також сюди можна віднести зменшення ризиків, пов'язані з припиненням діяльності компанії внаслідок екологічних, соціальних та економічних проблем.

Роблячи висновок, компанії які діють стало, мають більші шанси на досягнення успіху, і тому бізнесам в першу чергу потрібно впроваджувати у свою стратегію відповідні підходи.