За що тепер платити: податкова очікує на резидентів-власників КІК

Ексклюзивно для видання mind.ua Вікторія Домарева, co-founder та податковий експерт консалтингової компанії "Бюро", спільно з адвокаткою, керуючою адвокатського бюро Оленою Сітарчук, розказали про податкову специфіку резидентів-власників КІК.

1 січня 2022 року Податковий кодекс України доповнено ст. 39-2, яка, зокрема, вводить поняття «контрольована іноземна компанія» (КІК).

КІК – це юридична особа, зареєстрована в іноземній країні, яка знаходиться під контролем фізичної особи-резидента України або юридичної особи-резидента України. Ключовим у цьому визначенні є словосполучення «під контролем», адже саме в ньому і криються всі підводні камені КІК.


КІК стосується резидентів – власників іноземних компаній. Контролюючою особою відносно до КІК вважається резидент України (фізична або юридична особа), який відповідає таким критеріям:

 • володіє часткою в КІК у розмірі більше ніж 50%, або

 • володіє часткою в КІК у розмірі більше ніж 25% (а з 2024 року – більше 10%), за умови, що декілька резидентів України володіють частками в КІК, розмір яких у сукупності становить 50% і більше, або

 • окремо чи разом з іншими резидентами України – пов'язаними особами здійснюють фактичний контроль над КІК.

При цьому під часткою в КІК розуміються:

 • корпоративні права,

 • будь-які інші аналогічні права, що надають можливість: впливу на голосування на загальних зборах акціонерів, учасників; на отримання частини прибутку КІК; блокування рішення про розподіл частини прибутку КІК; на отримання частини активів КІК у разі її ліквідації.

Своєю чергою фактичним контролем над КІК вважається:

 • можливість здійснювати суттєвий або вирішальний вплив на рішення такої КІК щодо укладення угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності;

 • надання вказівок органам управління КІК;

 • здійснення операцій за банківськими рахунками КІК;

 • зазначення особи як засновника (бенефіціара, фактичного вигодонабувача) КІК під час відкриття банківських рахунків;

 • ведення перемовин щодо укладення правочинів та узгодження суттєвих умов таких правочинів;

 • наявність у особи довіреності на здійснення суттєвих правочинів від імені КІК, що видана більш ніж на 1 рік, та не передбачає попереднього погодження таких правочинів органами управління КІК.

Чи підпадають під податковий контроль оформлення на дружину/тещу? Коли розпочнеться звітний період та багато інших деталей про КІК, читайте в статті: